• 0536 729 29 79
  • 0533 332 02 03
  • info@emsayapi.com

Yapı Güçlendirme

BİR İHTİMAL DAHA VAR! YIKMAYIN GÜÇLENDİRİN.

Emsa Yapı Güçlendirme; yapılarınıza en uygun güçlendirme teknikleriyle proje ve uygulama hizmetleri sunar. Yapının tamamen tahliyesine gerek duyulmadan yapılabilecek güçlendirme teknikleri ile çözümler sunar.

EMSA mühendislik mevcut yapılar konusundaki uzmanlığı ile eski yapıların performans analizleri (deprem tahkiki) ve güçlendirme projeleri ve uygulamaları konusunda Türkiye çapında mühendislik, uygulama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eviniz, işyeriniz, apartmanınız, siteniz, okul, hastane, poliklinik, tüm eğitim yapıları, sağlık yapıları, her çeşit üretim tesisleri, fabrikalar, tüm kamu binaları, spor salonları, her çeşit Bina ve özel yapıların deprem tahkiki için tüm Türkiye’de Bakanlık Lisanslı kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Yapılan deprem tahkiki (performans analizleri) neticesinde yapının güçlendirme talepleri ortaya çıkarılır. Yapı için gerekli güçlendirme ile ilgili alternatif çözümler üretilir ve maliyet analizleri yapılır. Güçlendirme tekniği, maliyeti ve mimari etkileri değerlendirilerek uygun taslak üzerinde mutabık kalınır. Sonrasında güçlendirme projesi ve detayları oluşturularak kesin maliyet ve iş programı ortaya çıkarılır.

Emsa; mevcut yapılar üzerinde yaptığı tahkikler neticesinde, yapı için alternatif güçlendirme teknikleri ile birlikte bir projeksiyon ortaya çıkarır. Uygulama teknikleri, maliyet ve güvenli yapı kriterleri dikkate alınarak en uygun yöntem değerlendirilerek projelendirilir. Tüm İmalatlar uzman ekipler tarafından uygulanarak yapı deprem güvenliği sağlanır. Emsa; gerekli gördüğü takdirde üniversitelerle ortak çalışma yürüterek projelendirme ve uygulama yapmaktadır.