• 0536 729 29 79
  • 0533 332 02 03
  • info@emsayapi.com

Yapı Performans Analizi

Yapı Performans Analizi

Deprem Tahkiki

EMSA MÜHENDİSLİK; mevcut yapılar konusundaki uzmanlığı ile eski yapıların Performans Analizleri ( Deprem Tahkiki ) ve Güçlendirme Projeleri ve Uygulamaları konusunda Türkiye çapında mühendislik, uygulama ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Eviniz, İşyeriniz, Apartmanınız, Siteniz, Okul, Hastane, Poliklinik, Tüm Eğitim Yapıları, Sağlık Yapıları, Her Çeşit Üretim Tesisleri, Fabrikalar, Tüm Kamu Binaları, Spor Salonları, Her Çeşit Bina ile Özel Yapıların Deprem Tahkiki için Tüm Türkiye’de EMSA MÜHENDİSLİK Bakanlık Lisanslı Kuruluşu Olarak Hizmet veriyoruz.

Performans Analizi Neden Yapılır?

Mevcut iskansız yapıların iskan alabilmesi için TBDY2018 kapsamında gerekli performans seviyelerini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca kullanım amacı değişen yapılar, depremde hasar görmüş yapılar ve maliklerince yapı güvenliğinden şüphe duyulan yapılar için TBDY 2018 kapsamında analiz yapılarak performans seviyeleri değerlendirilir ve gerekli performans seviyelerini sağlayıp sağlamadıkları belirlenir. Yapı kullanım amacına göre TBDY 2018’de gerekli performans seviyelerini sağlamadığı anlaşılan yapılar, “Güçlendirme / Yeniden inşa” maliyet analizi yapılarak, yapının geleceği ile ilgili karara varılır.

Binalarınızın PERFORMANS ANALİZİ / DEPREM TAHKİKİ için Yapılan Çalışmalar :

1. Binanın oturduğu Zemin durumunu belirlemek için Zemin Etüdü hazırlanması.
2. Binanın mevcut durumu için projelerin temini, mevcut yapıya uygunluğunun kontrolü ve ya bina rölövesinin çizilmesi.
3. Zaman içinde depremlerden, yapı malzemesinden, çevresel koşullar nedeni ile Binada oluşmuş Yapısal Hasarların tespit edilmesi.
4. Binadan yeter sayıda Karot ile Beton numune alınarak numunelerin Yapı Laboratuvarında testleri yapılması ve neticesinde Bina Beton Dayanımının belirlenmesi.
5. RÖNTGEN Aleti ile Betonarme Taşıyıcı elemanlardaki demirlerin çap, adet, aralıkları belirlenmesi.
6. Betonarme Taşıyıcı elamanların bazılarında sıyırma işlemi yapılarak Demirlerdeki pasın buna bağlı taşıyıcı elamanlardaki zayıflamaların tespiti.
7. Bilgisayara’ da Binanın 3 Boyutlu Modeli tasarlanması; Binaya DEPREM Yükleri etki edilerek Bina Deprem Performansının Belirlenmesi.
8. Binada yapılan tüm çalışmalar ve elde edilen veriler ışığında BİNANIZA ait PERFORMANS RAPORU hazırlanır.

Yapı performansı neticesinde maliyet analizi ve gerekli ise güçlendirme projeleri EMSA MÜHENDİSLİK uzman kadrosu tarafından hazırlanır.